Odstąpienie od umowy i reklamacje

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z Dr Sapporo umowy w terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w

posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Dr Sapporo s.c.,

ul. Biała 65, 87-100 Toruń, email marketing@drsapporo.com – o swojej decyzji o odstąpieniu od

umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą

Państwo skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Dla zachowania

terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem

płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na adres Dr Sapporo s.c. (ul. Biała 65, 87-100

Toruń) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas

Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed

upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób

inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem

są:

1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie

można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

Dr Sapporo s.c. zobowiązana jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi

odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej

w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:

Dr Sapporo s. c.

ul. Biała 65, 87-100 Toruń, email marketing@drsapporo.com

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, dane kontaktowe,

datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady i jej opis oraz wskazanie żądania Klienta.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od złożenia żądania przez kupującego.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

© copyrights : Dr. Sapporo 2011    strona główna  |  produkty  |  nasze marki  |  regulamin  |  polityka prywatności  |  kontakt    
projekt i realizacja : design R