Dofinansowanie EU

Dr Sapporo S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy europejskich “Wzmocnienie konkurencyjności firmy Dr Sapporo S.C. poprzez zarządzanie wzornictwem wykorzystujące potencjał wzorniczy przedsiębiorstwa” -  Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POPW.01.04.00-28-0003/15-00        

Celem projektu jest: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Projekt zakłada wykonanie usługi zewnętrznej w zakresie przeprowadzenia audytu wzorniczego przedsiębiorstwa i opracowania strategii wzorniczej przedsiębiorstwa. Zakres audytu wzorniczego obejmuje: analizę wzornicza przedsiębiorstwa, anlizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału przedsiębiorstwa na rynku.

Rezultatem projektu będzie stworzona strategia wzornicza przedsiębiorstwa stanowiąca podstawę do kolejnych działań zmierzających w kierunku wdrażania nowych produktów na rynek i budowania silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 98 600, 00 zł 

 

Informujemy, że zwycięzcą przetargu na zapytanie ofertowe dotyczące usługi na wykonanie audytu wzorniczego  i opracowaniu startegii wzroniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu na uzyskanie dofinansowania "Wzmocnienie konkurencyjności firmy Dr Sapporo S.C. poprzez zarządzanie wzronictwem wykorzystujące potencjał wzroniczy przedsiębiorstwa" w ramach Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję - I Etap, została firma CODE design sp. z o.o. 

...

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

© copyrights : Dr. Sapporo 2011    strona główna  |  produkty  |  nasze marki  |  regulamin  |  polityka prywatności  |  kontakt    
projekt i realizacja : design R