Przydatne informacje

Adres do zwrotu towaru:

Dr Sapporo

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 53

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z Dr Sapporo umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Należy pamiętać, aby zwracany produkt był w niepogorszonym stanie w innym przypadku potrącona zostanie kwota za pogorszenie stanu produktu.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ? Dr Sapporo sp. j., ul. Rynek Staromiejski 36-38, 87-100 Toruń, email marketing@drsapporo.com ? o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z przykładowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który należy dołączyć do zwracanego produktu wraz z paragonem. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na adres Dr Sapporo sp. j. (ul. Biała 65, 87-100 Toruń) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są:

  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje

Dr Sapporo sp. j. zobowiązana jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:
Dr Sapporo sp. j.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 53, 87-100 Toruń,
email marketing@drsapporo.com

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, dane kontaktowe, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady i jej opis oraz wskazanie żądania Klienta. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od złożenia żądania przez kupującego.

Odstapienie od umowy wzór formularza